Kredyty frankowe

Kredyty frankowe

sprawy frankowe

Fachowa pomoc prawna frankowiczom w dochodzeniu roszczeń od banków.

Kancelaria specjalizuje się w reprezentowaniu konsumentów w sporach przeciwko bankom w sprawach o unieważnienie kredytu i odzyskanie nadpłaconych rat. Kancelaria zajmuje się umowami zarówno indeksowanymi, jaki denominowanymi, w tym również kredytami spłaconymi. W tym zakresie pomoc prawna obejmuje:

  • ocenę zasadności roszczeń i wyliczenie ich wysokości
  • sporządzenie reklamacji
  • sporządzenie wezwania do zapłaty
  • ocenę propozycji zawarcia porozumień, aneksów, pertraktacje ugodowe
  • wniosek o wstrzymanie spłaty kredytu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania
  • ustalenie nieważności umowy kredytu
  • eliminację z umowy nieuczciwych postanowień umownych – tzw. „odfrankowienie” umowy kredytu
  • zwrot ubezpieczenia niskiego wkładu własnego
To Top