Wynagrodzenie

Zrozumienie, Rzetelność, Skuteczność

Wynagrodzenie

Jasność i przejrzystość – to priorytet Kancelarii w zakresie ustalenia wynagrodzenia z Klientem, tak aby był on pewien co do wysokości kosztów, jakie generować może zlecona sprawa. 

Wynagrodzenie za usługi świadczone w Kancelarii jest ustalane indywidualnie z każdym Klientem w zależności od rodzaju i stopnia zawiłości sprawy oraz nakładu pracy. Opłaty pobierane są z góry lub w ratach i powiększane są o 23% VAT.

Kancelaria stosuje następujące zasady wynagradzania z tytułu świadczonych usług:

  • Wynagrodzenie za sprawę – kwota wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie z Klientem w oparciu o stan skomplikowania sprawy przy jej zleceniu do prowadzenia.
  • Ryczałtowy system wynagradzania – w oparciu o ustaloną stawkę miesięczną, w ramach której przysługuje Państwu określona ilość godzin pracy prawnika po preferencyjnej stawce.
  • Godzinowy system wynagrodzenia – wysokość wynagrodzenia prawnika uzależniona jest od przepracowanych godzin nad sprawą Klienta przy uwzględnieniu ustalonej stawki godzinowej.
  • Succes fee – prowizja od wyniku – wynagrodzenie, które uzależnione jest od wyniku prowadzonej sprawy.
  • Wynagrodzenie za zastępstwo prawne przed sądem – następuje, co do zasady, w oparciu o stawki uregulowane w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. z 2015, poz. 1804, ze zm.)
ewelina godzik
To Top