Sprawy cywilne

Sprawy cywilne

Pomoc prawna w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego. Każda sprawa podlega indywidualnej analizie, której efektem są szybkie i skuteczne rozwiązania prawne. W szczególności oferuję pomoc prawną obejmującą:

  • konstruowanie i opiniowanie umów
  • przygotowywanie opinii prawnych
  • windykację należności, reprezentację w postępowaniu procesowym, nieprocesowym, zabezpieczającym, egzekucyjnym
  • prowadzenie spraw z zakresu prawa nieruchomości (m.in. sprawy o zniesienie współwłasności, bezumowne korzystanie, zasiedzenie, analiza umów deweloperskich)
  • prowadzenie spraw z zakresu prawa spadkowego (m.in. sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, o zachowek, o dział spadku)
  • prowadzenie spraw o odszkodowanie (m.in. odszkodowanie za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia, z tytułu naruszenia dóbr osobistych, z tytułu naruszenia umowy, odpowiedzialności ubezpieczyciela)
  • sprawy wynikające ze stosunków najmu lokali mieszkalnych i użytkowych
To Top