Prawo budowlane

Prawo budowlane

Wsparcie prawne w procesie inwestycyjnym i przy rozwiązywaniu sporów budowlanych. Zapewniam pomoc prawną w zakresie prawa budowlanego, a usługi Kancelarii skierowane są zarówno do deweloperów, jak i inwestorów i wykonawców oraz podwykonawców. Oferuję pomoc prawną w szczególności w zakresie:

  • przygotowywania projektów umów o roboty budowlane i innych umów zawieranych w procesie budowlanym
  • sporządzania projektów i opiniowania przedwstępnych umów sprzedaży nieruchomości
  • sporządzania projektów i opiniowania umów przenoszących własność nieruchomości
  • opiniowania dokumentów w relacjach z deweloperami
  • udzielania pomocy prawnej w przeprowadzeniu procesu budowlanego
  • doradztwa w zakresie postępowania administracyjnego niezbędnego do uzyskania wymaganych zgód i pozwoleń
To Top